• Giới Thiệu

 • Tổ chức – Nhân sự

  Tổ chức – Nhân sự

  A. TỔ CHỨC: Ban lãnh đạo khoa gồm: 1. PGS.TS. Hồ Tiến Dũng – Trưởng khoa 2. ThS. Nguyễn Hùng Phong – Phó trưởng khoa 3. TS. Ngô Quang Huân – Phó trưởng khoa Hiện nay khoa có 6 bộ môn với ban lãnh

  Jan 05, 2012 | 0 comments | View Post

 • Giới Thiệu Khoa QTKD

  Giới Thiệu Khoa QTKD

  Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM được thành lập ngày 14/3/1990 với 3 bộ môn: Khoa học quản lý, Luật và Quản lý chất lượng sản phẩm. Đến năm 1992, Khoa Quản Trị Kinh Doanh

  Jan 05, 2012 | 0 comments | View Post