• Giới Thiệu

 • Tổ chức – Nhân sự

  Tổ chức – Nhân sự

  A. TỔ CHỨC: Ban lãnh đạo khoa gồm: 1. PGS.TS. Hồ Tiến Dũng – Trưởng khoa 2. ThS. Nguyễn Hùng Phong – Phó trưởng khoa 3. TS. Ngô Quang Huân – Phó trưởng khoa Hiện nay khoa có 6 bộ môn với ban lãnh

  Jan 05, 2012 | 0 comments | View Post

 • Gi?i Thi?u Khoa QTKD

  Gi?i Thi?u Khoa QTKD

  Khoa Qu?n Tr? Kinh Doanh, Tr??ng ??i H?c Kinh T? TP.HCM ???c th?nh l?p ng?y 14/3/1990 v?i 3 b? m?n: Khoa h?c qu?n l?, Lu?t v? Qu?n l? ch?t l??ng s?n ph?m. ??n n?m 1992, Khoa Qu?n Tr? Kinh Doanh

  Jan 05, 2012 | 0 comments | View Post

 • Thực Tập Tốt Nghiệp