Danh Sách Giảng Viên Khoa QTKD

 

 

Mã nhân viên Họ và tên Ngày sinh Chức vụ
000433 Bùi Dương Lâm 26/11/1960 Giảng viên
000226 Bùi Thị Thanh 8/11/1969 Trưởng bộ môn
001738 Diệp Quốc Bảo 30/10/1987 Giảng viên
000217 Hồ Đức Hùng 27/12/1954 Viện trưởng
000228 Hồ Tiến Dũng 1/1/1960 Trưởng khoa (lớn)
001921 Hồ Trọng Nghĩa 28/11/1984 Giảng viên
000214 Hoàng Lâm Tịnh 2/2/1954 Giảng viên
000199 Huỳnh Văn Tâm 20/7/1959 Giảng viên
000212 Lê Thanh Hà 2/4/1956 Giảng viên
001611 Lê Thanh Trúc 3/2/1986 Giảng viên
000220 Lê Việt Hưng 13/3/1967 Trưởng bộ môn
001527 Lý Thục Hiền 12/10/1983 Phó trưởng bộ môn
001736 Đặng Hữu Phúc 15/2/1986 Giảng viên
000682 Đặng Ngọc Đại 20/8/1963 Giảng viên
001737 Ngô Diễm Hoàng 11/6/1978 Giảng viên
000194 Ngô Quang Huân 6/4/1965 Phó trưởng khoa (lớn)
000215 Ngô Thị Ánh 26/2/1967 Trưởng bộ môn
000324 Nguyễn Hoàng Kiệt 8/2/1959 Giảng viên
000193 Nguyễn Hữu Nhuận 8/6/1963 Giảng viên
001610 Nguyễn Hữu Thọ 27/12/1975 Giảng viên
000340 Nguyễn Hùng Phong 11/10/1961 Phó trưởng khoa (lớn)
000221 Nguyễn Đình Thọ 15/3/1955 Giảng viên
001615 Nguyễn Phương Nam 21/10/1983 Giảng viên
001763 Nguyễn Quang Anh 12/10/1976 Giảng viên
000218 Nguyễn Quang Thu 21/12/1957 Trưởng bộ môn
000178 Nguyễn Quốc Thịnh 15/2/1965 Trưởng bộ môn
000358 Nguyễn Thanh Hội 18/6/1953 Phó trưởng bộ môn
000436 Nguyễn Thị Bích Châm 4/4/1964 Giảng viên
001526 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 9/1/1985 Giảng viên
001901 Nguyễn Văn Chương 4/2/1980 Giảng viên
000096 Nguyễn Văn Dũng 5/5/1953 Giảng viên
000680 Nguyễn Văn Hóa 30/7/1977 Giảng viên
000434 Nguyễn Văn Năm 13/5/1956 Giảng viên
000216 Đinh Phượng Vương 26/3/1967 Phó trưởng bộ môn
001547 Đỗ Thị Tố Oanh 11/5/1977 Nhân viên
000234 Đoàn Thanh Hải 26/6/1963 Giảng viên
001624 Đoàn Văn Huy 1/11/1975 Giảng viên
001888 Phan Anh Tiến 16/6/1988 Giảng viên
000196 Phan Thị Thu Hương 18/8/1965 Phó trưởng bộ môn
000692 Tạ Thị Bích Thủy 13/8/1960 Giảng viên
001529 Từ Vân Anh 2/11/1985 Giảng viên
001887 Trần Dương Sơn 9/7/1988 Giảng viên
001614 Trần Đăng Khoa 7/10/1974 Phó trưởng bộ môn
000307 Trần Quang Trung 16/2/1956 Giảng viên
000341 Trần Thị Kim Dung 26/6/1957 Giảng viên
000681 Trần Thị Minh Hiếu 10/10/1976 Nhân viên
000089 Cao Quốc Việt 10/10/1981 Bí thư Đoàn khoa, viện (lớn)
001779 Nguyễn Tấn Trung 5/11/1982 Giảng viên
000244 Phạm Văn Nam 7/9/1966 Giảng viên
000224 Phạm Xuân Lan 17/10/1962 Giảng viên
001609 Phan Quốc Tấn 8/12/1975 Giảng viên
001838 Trần Hà Triêu Bình 21/2/1977 Giảng viên
001608 Trần Thanh Xuân Huy 16/4/1984 Giảng viên
000691 Trang Thành Lập 21/5/1958 Giảng viên
001856 Trương Lý Hoàng Phi 6/1/1982 Giảng viên