home_event_icon_5
THÔNG BÁO DÙNG THỬ MIỄN PHÍ, CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ OECD
28/09/2015
Slide1-1
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN_K38_ĐH Chính Quy_Ngành Quản Trị Chất Lượng
03/12/2015
Show all

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN_K38_ĐH Chính Quy_Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

Slide1-1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
                          KHOA QUẢN TRỊ
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN
KHÓA: 38         HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
THỜI GIAN THỰC TẬP: TỪ 04/01/2016 – 10/04/2016
HẠN CUỐI SINH VIÊN NỘP KLTN CHO GV: 12/04/2016
HẠN CUỐI GIÁO VIÊN 1 VÀO ĐIỂM: 22/04/2016
HẠN CUỐI GIÁO VIÊN 2 VÀO ĐIỂM: 29/04/2016
STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM 1 ĐIỂM 2
ThS. Từ Vân Anh (0936.039.600)
1 31121022681 DH38QT006 Hồ Thị Phương An 03/08/1994
2 31111022656 DH37QT002 Nguyễn Thảo An 04/02/1993
3 31121020870 DH38QT004 Phan Thị Kim An 06/08/1994
4 31121021696 DH38QT006 Trần Lê Diệu An 13/08/1994
5 31121023258 DH38QT001 Đinh Thái Mai Anh 07/12/1994
6 31111022767 DH38QT001 Lê Nam Anh 28/05/1993
7 31111021850 DH38QT004 Nguyễn Nhật Anh 04/01/1993
8 31121021441 DH38QT007 Nguyễn Thị Kim Anh 20/01/1994
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
9 31121022144 DH38QT001 Nguyễn Tuấn Anh 17/03/1994
10 31121023217 DH38QT004 Trần Trọng Anh 28/05/1994
11 31121021387 DH38QT003 Trương Hoàng Anh 17/02/1993
12 31121022814 DH38QT009 Võ Nhật Anh 07/12/1994
13 31121023222 DH38QT005 Đỗ Thị Ân 01/02/1994
14 31121021426 DH38QT006 Phạm Nguyễn Hoài Ân 25/01/1994
15 31121020889 DH38QT007 Bùi Gia Bảo 11/04/1994
16 31121022095 DH38QT008 Đặng Huỳnh Hoài Bảo 25/01/1994
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
17 31121021315 DH38QT008 Huỳnh Quốc Bảo 19/03/1994
18 31121020043 DH38QT001 Nguyễn Lương Bằng 10/03/1993
19 31121022757 DH38QT009 Mai Thị Bích 30/03/1994
20 31121021239 DH38QT001 Trịnh Thị Ngọc Bích 02/08/1993
21 31121022256 DH38QT008 Phan Trọng Bút 10/11/1994
22 31121022266 DH38QT005 Nguyễn Văn Cần 26/12/1994
23 31121022299 DH38QT002 Trần Quang Chất 03/01/1994
24 31121023515 DH38QT003 Nguyễn Xuân Chiến 04/02/1993
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917.505.354)
25 31121022291 DH38QT003 Nguyễn Hữu Chí 01/12/1994
26 31121022685 DH38QT003 Nguyễn Minh Chí 31/03/1994
27 31091022133 DH35QT005 Nguyễn Thị Chuyên 19/05/1991
28 31121020974 DH38QT005 Bùi Văn Chúc 15/08/1994
29 31121023189 DH38QT009 Đặng Thị Cường 19/04/1994
30 31121022174 DH38QT004 Nguyễn Quốc Cường 11/08/1994
31 31121020737 DH38QT004 Nguyễn Văn Cường 28/08/1994
32 31121020385 DH38QT003 Thái Mạnh Cường 06/03/1994
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
33 31121022073 DH38QT001 Nguyễn Văn Cử 02/01/1993
34 31121023482 DH38QT004 Nguyễn Thị Kim Dung 02/03/1994
35 31121020061 DH38QT006 Đặng Anh Duy 08/04/1994
36 31121022566 DH38QT008 Đỗ Nguyễn Hữu Duy 29/03/1993
37 31121021267 DH38QT001 Nguyễn Anh Duy 15/07/1994
38 31121020853 DH38QT005 Vũ Hoàng Duy 22/01/1994
39 31121023592 DH38QT003 Lê Thị Hạnh Duyên 17/02/1992
40 31121020221 DH38QT006 Hoàng Thế Dũng 04/11/1993
TS. Đặng Ngọc Đại (0908.223.367)
41 31121020306 DH38QT005 Ngô Anh Dũng 20/10/1994
42 31121023066 DH38QT008 Phạm Khánh 28/12/1994
43 31121020374 DH38QT007 Lê Trọng Dương 04/09/1994
44 31121020861 DH38QT002 Hoàng Xuân Dưỡng 13/11/1994
45 31111020617 DH37QT002 Lê Thị Dưỡng 23/09/1993
46 31121023199 DH38QT002 Vũ Thành Đạt 07/06/1994
47 31121021680 DH38QT008 Nguyễn Hải Đăng 13/10/1994
48 31121020622 DH38QT008 Nguyễn Đình Đắc 24/03/1994
PGS.TS. Trần Thị Kim Dung (0919.591.003)
49 31121023562 DH38QT009 Nguyễn Thị Điệp 20/02/1993
50 31121021968 DH38QT008 Lê Huy Đỉnh 17/10/1994
51 31121021675 DH38QT008 Nguyễn Mai Phúc Đính 10/07/1994
52 31121022987 DH38QT007 Huỳnh Phương Đông 22/04/1994
53 31121020645 DH38QT001 Phan Thành Đông 12/02/1993
54 31121020496 DH38QT003 Đặng Hoàng Đồng 24/11/1994
55 31121021972 DH38QT009 Châu Quang Đức 25/02/1993
56 31121021946 DH38QT004 Nguyễn Thanh Giàu 11/03/1994
TS. Nguyễn Văn Dũng (0903.812.875)
57 31121022334 DH38QT003 Đinh Thị 02/08/1994
58 31121021777 DH38QT008 Hoàng Thị Thu 05/05/1994
59 31121020272 DH38QT001 Hoàng Văn 01/07/1994
60 31121020200 DH38QT005 Lê Trúc 09/06/1994
61 31111023245 DH38QT007 Nguyễn Thanh 12/02/1993
62 31121022423 DH38QT002 Hồ Thị Song Hàng 17/01/1994
63 31121021348 DH38QT001 Hồ Xuân Hải 12/06/1994
64 31121021104 DH38QT004 Nguyễn Ngọc Hải 10/04/1994
ThS. Ngô Thị Diễm Hoàng (0918.473.412)
65 31091025053 DH36QT009 Phạm Quang Hải 15/10/1990
66 31121020447 DH38QT007 Nguyễn Thị Thanh Hằng 28/06/1994
67 31121022501 DH38QT005 Đinh Thị Ngọc Hiền 12/06/1993
68 31121021615 DH38QT007 Lê Thị Thanh Hiền 26/06/1994
69 31121020791 DH38QT006 Nguyễn Công Hiền 01/01/1994
70 31111023158 DH38QT005 Vũ Đức Lộc 17/02/1992
71 31121022045 DH38QT006 Trương Bảo Quỳnh Thơ 06/09/1994
72 31121022894 DH38QT004 Trần Phương Trang 19/10/1994
ThS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439)
73 31121020340 DH38QT005 Phạm Thị Thu Hiền 15/08/1994
74 31121022730 DH38QT005 Vũ Thị Hiền 22/04/1993
75 31111020577 DH38QT003 Lăng Trung Hiếu 05/02/1993
76 31121021373 DH38QT008 Nguyễn Tấn Kỳ Hiếu 11/11/1994
77 31121020619 DH38QT009 Nguyễn Văn Hiếu 02/09/1994
78 31121023076 DH38QT003 Trần Trung Hiếu 09/12/1994
79 31121020662 DH38QT007 Lưu Chấn Hiệp 15/01/1994
80 31121020652 DH38QT005 Nguyễn Thị Thanh Hiệp 31/05/1994
PG.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078)
81 31121022181 DH38QT005 Nguyễn Ngọc Lê Hoa 06/04/1994
82 31121021855 DH38QT001 Nguyễn Võ Phương Hoa 10/01/1994
83 31121022302 DH38QT001 Trần Thị Hoa 05/01/1994
84 31121021044 DH38QT008 Nguyễn Tất Minh Hoàng 18/06/1994
85 31121020295 DH38QT004 Lý Thị Mỹ Huệ 25/09/1994
86 31121023298 DH38QT009 Huỳnh Khắc Huy 12/11/1994
87 31121021273 DH38QT009 Mã Tùng Huy 28/12/1994
88 31121020376 DH38QT008 Nguyễn Đỗ Tiến Huy 04/04/1994
PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899)
89 31121021700 DH38QT005 Nguyễn Trần Ngọc Huy 16/03/1994
90 31121023126 DH38QT007 Vương Tuấn Huy 03/11/1994
91 31121022584 DH38QT008 Nguyễn Mạnh Hùng 26/02/1993
92 31121022965 DH38QT006 Nguyễn Quốc Hùng 19/11/1993
93 31111020059 DH37QT009 Trần Văn Hùng 14/10/1993
94 31121021317 DH38QT002 Trần Văn Hùng 01/01/1994
95 31121020250 DH38QT002 Đàm Thị Hương 17/04/1994
96 31121021178 DH38QT001 Đặng Thị Thu Hương 05/01/1994
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
97 31121022077 DH38QT006 Nguyễn Thị Thu Hương 13/02/1994
98 31121022601 DH38QT005 Nguyễn Thúy Hương 11/04/1994
99 31121020994 DH38QT003 Ong Đình Khang 12/03/1994
100 31121023216 DH38QT003 Hoàng Nhật Quang Khánh 21/05/1994
101 31121021218 DH38QT006 Lê Duy Khánh 22/01/1994
102 31121023193 DH38QT004 Nguyễn Khánh 16/09/1994
103 31121021635 DH38QT001 Nguyễn Đăng Khoa 10/12/1993
104 31121020716 DH38QT002 Nguyễn Tấn Khoa 13/09/1994
TS. Nguyễn Thanh Hội (0903.667.981)
105 31121022362 DH38QT002 Phùng Văn Khoa 06/04/1994
106 31121021142 DH38QT006 Trần Đăng Khoa 30/05/1994
107 31121021983 DH38QT004 Trần Đức Kiên 19/05/1994
108 31101023423 DH38QT004 Chề Thị Hà Kiều 20/09/1992
109 31121021279 DH38QT008 Nguyễn Anh Kiệt 24/02/1994
110 31121023178 DH38QT005 Nguyễn Minh Kiệt 17/08/1994
111 31121020874 DH38QT009 Trần Tuấn Kiệt 11/05/1994
112 31121020651 DH38QT002 Ninh Hoàng Xuân Bảo Lâm 06/03/1994
TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
113 31121021271 DH38QT008 Huỳnh Văn Liêm 08/11/1994
114 31121020860 DH38QT008 Nguyễn Thị Kim Liên 02/02/1994
115 31121023283 DH38QT004 Phạm Thị Liên 05/09/1994
116 31121020473 DH38QT003 Châu Tuyết Linh 08/04/1994
117 31121023439 DH38QT004 Đặng Thùy Linh 10/10/1994
118 31121022224 DH38QT001 Phan Ngọc Mỹ Linh 11/07/1994
119 31121022733 DH38QT007 Võ Trần Diệu Linh 02/09/1994
120 31121021253 DH38QT009 Trần Thị Kim Loan 10/11/1994
ThS. Lê Việt Hưng (0902.442.297)
121 31121020460 DH38QT005 Lê Giang Thành Long 25/10/1994
122 31121021517 DH38QT007 Ừng Minh Long 28/06/1994
123 31121021302 DH38QT003 Võ Quang Lộc 30/11/1994
124 31121021985 DH38QT008 Nguyễn Kiều Ly 02/09/1994
125 31121022902 DH38QT003 Thái Hoàng Trúc Ly 02/12/1994
126 31121021740 DH38QT003 Phạm Thị Ngọc Mai 02/10/1994
127 31121021884 DH38QT003 Trương Thị Ngọc Mai 27/09/1994
128 31121021810 DH38QT005 Vũ Thị Mai 14/02/1994
ThS. Phan Thị Thu Hương (0913.609.577)
129 31121020649 DH38QT006 Phan Đức Mạnh 28/08/1994
130 31121021786 DH38QT002 Tăng Thị Mây 02/02/1994
131 31121020753 DH38QT003 Nguyễn Ngọc Mẫn 01/12/1994
132 31121023083 DH38QT009 Phan Thị Miên 10/03/1994
133 31121021719 DH38QT006 Bùi Thu Minh 16/03/1994
134 31121023204 DH38QT009 Huỳnh Ngọc Tuyết Minh 23/02/1994
135 31121022705 DH38QT007 Lê Hoàng Minh 14/01/1994
136 31121022776 DH38QT001 Nguyễn Ngọc Tuyết Minh 12/01/1994
ThS. Đoàn Văn Huy (0989.001.558)
137 31121021328 DH38QT009 Nguyễn Quý Minh 23/01/1994
138 31121021780 DH38QT003 Phan Thị Trà My 26/12/1994
139 31121020865 DH38QT008 Võ Thị Kiều My 13/12/1994
140 31121021367 DH38QT006 Lưu Thiên Mỹ 22/01/1994
141 31121022009 DH38QT007 Hà Thúc Nam 24/04/1994
142 31121020995 DH38QT005 Lê Ngọc Nam 01/12/1994
143 31121023308 DH38QT001 Nguyễn Hòa Nam 01/05/1994
144 31111023034 DH38QT007 Nguyễn Hữu Nam 17/03/1993
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
145 31121022936 DH38QT007 Nguyễn Văn Nam 16/09/1994
146 31121023312 DH38QT004 Nguyễn Vũ Nam 30/11/1994
147 31111023684 DH38QT009 Thạch Hoài Nam 30/01/1992
148 31121020625 DH38QT008 Trương Thị Ngà 24/11/1994
149 31121022990 DH38QT002 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 21/09/1994
150 31121022827 DH38QT009 Nguyễn Thị Thùy Ngân 03/11/1994
151 31091024547 DH37QT007 Trương Hữu Nghĩa 22/11/1988
152 31121022537 DH38QT001 Mai Khoa Bảo Ngọc 01/07/1994
ThS. Bùi Dương Lâm (0919.838.839)
153 31121020895 DH38QT002 Nguyễn Thị Như Ngọc 09/08/1994
154 31121021754 DH38QT001 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 10/09/1994
155 31121021352 DH38QT005 Huỳnh Đăng Khôi Nguyên 08/01/1994
156 31121023521 DH38QT007 Nguyễn Trung Nguyên 22/05/1994
157 31121020443 DH38QT009 Trần Hoàng Thảo Nguyên 01/09/1994
158 31121021276 DH38QT004 Trần Thị Như Nguyện 13/06/1994
159 31121020785 DH38QT006 Lê Huỳnh Nha 10/10/1994
160 31121020648 DH38QT009 Nguyễn Thanh Nhã 30/11/1994
PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908.174.212)
161 31121020004 DH38QT007 Bùi Võ Tấn Nhân 17/03/1994
162 31121022602 DH38QT002 Trịnh Việt Nhật 02/08/1994
163 31121022891 DH38QT004 Đặng Thị Thảo Nhi 11/10/1994
164 31121020458 DH38QT006 Nguyễn Thị Thúy Nhi 04/01/1994
165 31121022876 DH38QT006 Phan Thị Ý Nhi 03/07/1994
166 31121022365 DH38QT006 Trần Hoàng Yến Nhi 22/01/1994
167 31121021819 DH38QT004 Huỳnh Thị Hồng Nhung 25/06/1994
168 31121022971 DH38QT002 Phạm Thị Mỹ Nhung 04/09/1994
ThS. Trang Thành Lập (0903.881.818)
169 31121021288 DH38QT006 Trần Cẩm Nhung 11/02/1994
170 31121023006 DH38QT001 Ngô Tố Như 20/05/1994
171 31121020905 DH38QT009 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 04/05/1994
172 31121021112 DH38QT005 Nguyễn Minh Nhựt 15/01/1994
173 31121021410 DH38QT003 Phạm Minh Nhựt 11/03/1994
174 31121021249 DH38QT003 Nguyễn Dương Kiều Oanh 05/02/1994
175 31121021764 DH38QT003 Đồng Quang Phát 19/06/1994
176 31121023566 DH38QT002 Nguyễn Hữu Phát 12/02/1992
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
177 31121022081 DH38QT006 Bùi Thanh Phong 01/03/1994
178 31121021107 DH38QT004 Nguyễn Văn Phú 25/02/1994
179 31121022288 DH38QT003 Trần Đắc Phú 06/01/1994
180 31121022076 DH38QT005 Huỳnh Bạch Duy Phúc 06/05/1994
181 31121023261 DH38QT001 Nguyễn Hồng Phúc 12/02/1993
182 31121021882 DH38QT006 Nguyễn Trường Phúc 26/09/1994
183 31121020072 DH38QT001 Phan Bá Phúc 12/12/1993
184 31121023050 DH38QT001 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 23/04/1994
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
185 31121020562 DH38QT001 Trần Thị Phước 14/03/1994
186 31121023501 DH38QT002 Đặng Nguyễn Quân 17/03/1994
187 31121022032 DH38QT002 Huỳnh Anh Quân 02/10/1994
188 31121020362 DH38QT002 Trần Đức Quân 15/06/1994
189 31121020712 DH38QT006 Văn Thị Châu Quí 02/06/1993
190 31121022292 DH38QT004 Nguyễn Thái Quốc 14/06/1994
191 31121021662 DH38QT001 Võ Ngọc Quốc 02/02/1993
192 31121020093 DH38QT004 Ngô Thị Hồng Quyên 15/12/1994
ThS. Hồ Trọng Nghĩa (0983.758.692)
193 31121023287 DH38QT007 Nguyễn Công Quyết 08/02/1994
194 31121021385 DH38QT008 Bùi Lê Như Quỳnh 14/10/1994
195 31121020564 DH38QT006 Hoàng Hạ Trúc Quỳnh 21/06/1994
196 31121022022 DH38QT003 Lê Thị Tống Quý 30/01/1994
197 31121022251 DH38QT006 Nguyễn Lê Sang 09/06/1994
198 31121020633 DH38QT006 Phan Văn Sinh 17/10/1993
199 31121020504 DH38QT008 Trần Hiền 29/10/1994
200 31121020384 DH38QT005 Lê Hồng Sơn 26/03/1994
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
201 31111023791 DH38QT001 Nguyễn Đức Sơn 21/01/1992
202 31121022949 DH38QT008 Nguyễn Tấn Tài 10/01/1994
203 31111023563 DH38QT009 Quảng Thành Tài 09/08/1993
204 31121021711 DH38QT004 Nguyễn Hoàng Tâm 18/05/1994
205 31121020338 DH38QT009 Nguyễn Thành Tân 02/04/1993
206 31121020554 DH38QT004 Nguyễn Phương Thanh 21/10/1994
207 31121021498 DH38QT009 Trần Nguyễn Thanh Thanh 06/04/1994
208 31121020881 DH38QT007 Trần Thị Thiên Thanh 15/08/1994
ThS. Nguyễn Hùng Phong (0903.668.383)
209 31121023389 DH38QT007 Huỳnh Bá Thành 27/10/1994
210 31121020007 DH38QT009 Liêu Thuận Thành 04/07/1994
211 31121020674 DH38QT002 Nguyễn Văn Thiện 30/07/1994
212 31121021310 DH38QT008 Phan Nguyễn Nguyên Thành 18/02/1994
213 31121021233 DH38QT007 Trương Tấn Thành 16/09/1994
214 31121021955 DH38QT005 Bùi Ngọc Phương Thảo 04/11/1994
215 31121022210 DH38QT009 Huỳnh Thu Thảo 15/05/1994
216 31121021824 DH38QT004 Lê Nguyên Ngọc Thảo 03/01/1993
31111022268 DH38QT005 Ngô Đức Huy 24/10/1993
ThS. Huỳnh Văn Tâm (0903.686.483)
217 31121021943 DH38QT002 Nguyễn Anh Thảo 04/12/1994
218 31121020978 DH38QT008 Nguyễn Thị Hồng Thảo 20/05/1994
219 31121022116 DH38QT007 Trịnh Thị Dị Thảo 18/03/1994
220 31121021881 DH38QT004 Võ Thị Thu Thảo 11/05/1994
221 31121021763 DH38QT006 Vũ Thị Phương Thảo 15/02/1994
222 31121021937 DH38QT002 Lâm Quyết Thắng 07/09/1994
223 31121022307 DH38QT007 Phạm Chiến Thắng 09/01/1994
224 31121023437 DH38QT009 Lê Bản Thiện 19/08/1994
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
225 31121023031 DH38QT009 Nguyễn Xuân Thành 11/11/1994
226 31121021016 DH38QT004 Trịnh Đình Thiện 06/06/1994
227 31121020736 DH38QT001 Đoàn Đức Thịnh 26/07/1994
228 31121021226 DH38QT002 Lê Dương Hoài Thịnh 08/02/1994
229 31121022858 DH38QT009 Phan Thị Kim Thoa 26/10/1994
230 31121021526 DH38QT002 Nguyễn Hữu Thông 27/03/1994
231 31121022778 DH38QT009 Lê Văn Thuận 09/04/1992
232 31121021888 DH38QT005 Lê Viết Thuỵ 16/07/1994
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
233 31121023113 DH38QT009 Hà Thị Thu Thùy 10/04/1993
234 31121020677 DH38QT003 Nguyễn Thị Thùy 09/01/1994
235 31121022978 DH38QT003 Đặng Thị Thủy 18/10/1994
236 31121022650 DH38QT007 Lê Anh Thư 10/04/1994
237 31121021842 DH38QT008 Bùi Vũ Hoài Thương 19/08/1994
238 31121022743 DH38QT003 Nguyễn Thị Phương Thy 12/09/1994
239 31121023583 DH38QT004 Huỳnh Thủy Tiên 10/02/1994
240 31121020047 DH38QT005 Nguyễn Thị Thanh Tiên 11/11/1994
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
241 31121022491 DH38QT002 Ngô Quốc Tiến 11/06/1994
242 31121023595 DH38QT006 Vũ Minh Tiến 08/03/1994
243 31121021289 DH38QT002 Nguyễn Sỹ Tiệp 07/07/1993
244 31121020715 DH38QT005 Lý Trung Tín 01/01/1994
245 31121020052 DH38QT005 Nguyễn Bảo Tín 01/11/1994
246 31121022262 DH38QT009 Đặng Tính 20/01/1994
247 31121022218 DH38QT004 Đặng Phương Tính 10/04/1994
248 31121022352 DH38QT006 Lê Văn Toàn 08/03/1994
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0983.103.039)
249 31121022471 DH38QT005 Nguyễn Minh Toàn 10/07/1994
250 31121022193 DH38QT004 Đỗ Nguyễn Huyền Trang 31/03/1994
251 31121020519 DH38QT008 Lương Thị Huyền Trang 06/03/1994
252 31121022267 DH38QT007 Ngô Thị Huyền Trang 19/05/1994
253 31121022396 DH38QT006 Huỳnh Thị Mai Trâm 09/12/1994
254 31121023048 DH38QT005 Nguyễn Ngọc Trâm 05/11/1994
255 31121023483 DH38QT003 Trần Thị Tuyết Trâm 11/08/1993
256 31121022517 DH38QT003 Trương Ngọc Huyền Trâm 31/10/1994
PGS.TS. Nguyễn Quang Thu (0903.833.640)
257 31121020285 DH38QT001 Nguyễn Thị Hồng Trinh 05/08/1994
258 31121022411 DH38QT008 Nguyễn Thị Thanh Trinh 29/10/1994
259 31121022523 DH38QT006 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 02/02/1994
260 31121021851 DH38QT002 Huỳnh Trí 03/04/1994
261 31121023068 DH38QT008 Nguyễn Văn Trung 04/04/1994
262 31121020748 DH38QT006 Võ Viết Trung 21/02/1994
263 31111021827 DH38QT005 Hà Minh Tuấn 08/01/1993
264 31121021992 DH38QT008 Nguyễn Lê Tuấn 10/09/1994
ThS. Phan Anh Tiến (0908.614.550)
265 31121021575 DH38QT004 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 14/01/1994
266 31121021579 DH38QT002 Phạm Thị Minh Tuyền 25/06/1994
267 31121021511 DH38QT009 Nguyễn Đức Tuyến 13/01/1994
268 31121023344 DH38QT002 Phạm Mạnh Tùng 02/02/1994
269 31121022220 DH38QT009 Nguyễn Anh 09/11/1994
270 31121022368 DH38QT009 Nguyễn Anh 18/10/1994
271 31121023430 DH38QT002 Nguyễn Đăng 13/11/1994
272 31121022980 DH38QT006 Nguyễn Thị Cẩm 04/09/1994
TS. Hoàng Lâm Tịnh (0918.589.116)
273 31121022001 DH38QT007 Phan Công Uy 22/03/1994
274 31121020356 DH38QT001 Lê Lâm Quỳnh Uyên 09/11/1994
275 31121022011 DH38QT008 Nguyễn Lê Thảo Uyên 23/04/1994
276 31121023121 DH38QT001 Trần Thanh Trúc Uyên 10/04/1994
277 31121020615 DH38QT001 Hồ Thị Hồng Vân 20/09/1994
278 31121022186 DH38QT007 Trần Thị Vân 01/01/1994
279 31121022188 DH38QT002 Võ Phạm Thanh Vân 01/11/1994
280 31121021281 DH38QT003 Nguyễn Thị Tường Vi 24/03/1994
ThS. Lê Thanh Trúc (0938.815.820)
281 31121021076 DH38QT005 Bùi Như Viên 24/01/1994
282 31121022893 DH38QT006 Lê Hữu Việt 25/11/1994
283 31121022366 DH38QT001 Nguyễn Đức Vinh 19/12/1994
284 31101022737 DH36TH001 Đoàn Đình Lê 24/10/1988
285 31121020601 DH38QT004 Phạm Huy 04/10/1994
286 31121021868 DH38QT004 Châu Nhật Vy 30/04/1994
287 31121022532 DH38QT002 Nguyễn Trần Hoàng Vy 30/01/1994
288 31121020768 DH38QT001 Võ Lê Bảo Vy 30/11/1994
ThS. Cao Quốc Việt (0188.526.8775)
289 31121023241 DH38QT008 Nguyễn Thế Vỹ 19/10/1994
290 31121020474 DH38QT009 Lưu Trường Xuân 02/08/1994
291 31121023130 DH38QT002 Đỗ Bùi Hoàng Yên 03/04/1994
292 31121020780 DH38QT004 Trần Thị Ngọc Yên 19/08/1994
293 31121020883 DH38QT003 Lý Hải Yến 01/01/1994
 KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
           (đã ký)
ThS. Nguyễn Hùng Phong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *