Slide1-1
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN_K38_ĐH Chính Quy_Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp
03/12/2015
Slide1-1
Danh sách GV hướng dẫn KLTN của VB2K17
24/06/2016
Show all

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN_K38_ĐH Chính Quy_Ngành Quản Trị Chất Lượng

Slide1-1
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN
KHÓA: 38/CL        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
THỜI GIAN THỰC TẬP: TỪ 04/01/2016 – 10/04/2016
HẠN CUỐI SINH VIÊN NỘP KLTN CHO GV: 12/04/2016
HẠN CUỐI GIÁO VIÊN 1 VÀO ĐIỂM: 22/04/2016
HẠN CUỐI GIÁO VIÊN 2 VÀO ĐIỂM: 29/04/2016
STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM 1 ĐIỂM 2
TS. Ngô Thị Ánh (0903.822.899)
1 31121020971 DH38CL001 Lưu Lê Hoàng Anh 17/03/1994
2 31121020758 DH38CL001 Lê Quang Bắc 22/10/1994
3 31121021196 DH38CL001 Phạm Thành Công 10/05/1994
4 31121020620 DH38CL001 Hồ Xuân Thiên 02/03/1994
5 108209105 DH35CL002 Ngô Hoàng Phú Cường 24/08/1990
6 31121020704 DH38CL002 Nguyễn Thị Thùy Dung 26/08/1994
7 31121021781 DH38CL002 Nguyễn Vũ Kỳ Duyên 28/11/1994
8 31121021060 DH38CL001 Nguyễn Thời Dũng 17/02/1993
9 31121022737 DH38CL002 Lê Văn Đồng 15/03/1994
10 31121022310 DH38CL002 Hoàng Trung Đức 20/02/1994
11 31121023286 DH38CL001 Nguyễn Trường Giang 16/05/1994
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
12 31121020841 DH38CL002 Đào Thị 01/03/1994
13 31121021956 DH38CL002 Trần Thị Thanh 14/04/1994
14 31121021171 DH38CL002 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 24/07/1994
15 31121020694 DH38CL001 Hồ Thị Mỹ Hạnh 01/09/1994
16 31121022301 DH38CL001 Lê Hùng Hạnh 17/09/1994
17 31121020252 DH38CL002 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/09/1994
18 31121020482 DH38CL001 Phạm Thị Thu Hằng 04/01/1993
19 31121023493 DH38CL001 Lê Công Hậu 22/04/1994
20 31121020537 DH38CL001 Hứa Nguyễn Hoàng 13/11/1993
21 31121021293 DH38CL002 Nguyễn Đức Hòa 24/10/1994
22 31121020266 DH38CL001 Nguyễn Đức Huy 04/03/1994
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954)
23 31091021378 DH35CL001 Phạm Tuấn Hùng 20/05/1991
24 31121022430 DH38CL002 Ngô Nhật Hưng 29/10/1994
25 31121020921 DH38CL001 Phạm Thị Hường 25/06/1994
26 31121022948 DH38CL001 Nguyễn Duy Khang 03/05/1994
27 31121020197 DH38CL001 Lò Tấn Khanh 29/07/1991
28 31121020644 DH38CL002 Huỳnh Đức Linh 20/04/1994
29 31121023100 DH38CL001 Hứa Mỹ Linh 01/06/1993
30 31121020822 DH38CL002 Lê Thị Mỹ Linh 24/11/1994
31 31111020558 DH38CL001 Nguyễn Phan Hoàng Linh 07/03/1993
32 31121020434 DH38CL002 Trần Thị Khánh Linh 25/04/1994
33 31111022412 DH38CL001 Nguyễn Đình Long 18/08/1993
ThS. Nguyễn Hoàng Kiệt (0903.839.769)
34 31121020267 DH38CL001 Nguyễn Thanh Lộc 12/10/1994
35 31121022677 DH38CL001 Bùi Văn Lượng 11/01/1994
36 31121021721 DH38CL001 Nguyễn Quỳnh Mai 12/01/1993
37 31111020253 DH37CL002 Nguyễn Tăng Hoàng Nam 15/11/1993
38 31121020238 DH38CL002 Trầm Thị Bích Nhi 16/11/1993
39 31121020477 DH38CL002 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 09/11/1994
40 31121022135 DH38CL001 Nguyễn Tâm Như 13/07/1994
41 31121020060 DH38CL001 Điểu Phương 07/07/1991
42 31121020353 DH38CL002 Lê Thị Phương 15/05/1994
43 31121021914 DH38CL001 Nguyễn Thu Phương 26/01/1994
44 31121020408 DH38CL001 Trần Ngọc Quyên 23/09/1993
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
45 31121023518 DH38CL001 Trương Toàn Quyền 18/03/1994
46 31121022670 DH38CL002 Lê Thị Quỳnh 28/04/1994
47 31121023500 DH38CL002 Nguyễn Mầu Sáng 23/11/1994
48 31121021475 DH38CL001 Đỗ Thị Minh Tâm 27/12/1994
49 31121022942 DH38CL002 Phan Thị Thu Tâm 24/04/1994
50 31121021462 DH38CL002 Phạm Thạch Phú Tân 20/06/1994
51 31121023525 DH38CL002 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/11/1994
52 31121020831 DH38CL001 Nguyễn Thị Xuân Thảo 15/02/1994
53 31121022717 DH38CL001 Đặng Thị Hồng Thắm 07/03/1994
54 31121020372 DH38CL001 Hồ Xuân Thắng 16/01/1994
55 31121020419 DH38CL002 Nguyễn Lê Huy Thịnh 16/04/1994
ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
56 31121022669 DH38CL002 Trần Việt Thoại 13/05/1994
57 31121022749 DH38CL001 Hoàng Viễn Thông 14/12/1994
58 31121020770 DH38CL002 Nguyễn Văn Thông 12/10/1992
59 31121022502 DH38CL002 Nguyễn Hoài Thương 02/09/1994
60 31121023528 DH38CL002 Thân Nguyễn Thủy Tiên 29/10/1994
61 31121021714 DH38CL002 Lê Thế Tiến 09/12/1994
62 31111021683 DH38CL002 Trần Quốc Tiến 29/12/1993
63 31121020938 DH38CL002 Lê Thị Phương Trang 08/09/1994
64 31121022467 DH38CL002 Nguyễn Đặng Minh Trang 28/06/1993
65 31121021130 DH38CL001 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/09/1994
66 31121020127 DH38CL002 Lê Thị Bảo Trân 03/10/1994
ThS. Trần Quang Trung (38.406.712) Email:tqt@uah.edu.vn
67 31121021397 DH38CL001 Hà Thị Thúy Triều 20/05/1994
68 31121020111 DH38CL002 Lê Thị Thùy Trinh 29/07/1994
69 31121022252 DH38CL001 Hồ Gia Tuấn 22/02/1994
70 31121021204 DH38CL002 Nguyễn Thị Tuyết 07/07/1994
71 31121020914 DH38CL002 Trương Thế 17/09/1994
72 31121020476 DH38CL001 Phạm Duy Việt 24/09/1994
73 31121023292 DH38CL001 Ngô Định 24/01/1993
74 31121022315 DH38CL001 Huỳnh Thái Vy 13/04/1994
   KT. TRƯỞNG KHOA
    PHÓ TRƯỞNG KHOA
            (đã ký)
ThS. Nguyễn Hùng Phong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *