Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp

24/06/2016
Slide1-1

DS GV hướng dẫn KLTN của sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp ĐHCQK38 đợt 2

DS GV hướng dẫn KLTN của sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp ĐHCQK38 đợt 2
24/06/2016
Slide1-1

DS GV hướng dẫn KLTN của sinh viên chuyên ngành quản trị chất lượng ĐHCQK38 đợt 2

DS GV hướng dẫn KLTN của sinh viên chuyên ngành quản trị chất lượng ĐHCQK38 đợt 2
24/06/2016
Slide1-1

DS GV hướng dẫn KLTN của LTĐH K19

      DS GV hướng dẫn KLTN của LTĐH K19
24/06/2016
Slide1-1

Danh sách GV hướng dẫn KLTN của VB2K17

Khoa Quản trị thông báo Danh sách GV hướng dẫn KLTN của VB2K17  
03/12/2015
Slide1-1

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN_K38_ĐH Chính Quy_Ngành Quản Trị Chất Lượng

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN KHÓA: 38/CL        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THỜI GIAN THỰC TẬP: TỪ 04/01/2016 – 10/04/2016 HẠN CUỐI […]
03/12/2015
Slide1-1

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN_K38_ĐH Chính Quy_Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                           KHOA QUẢN TRỊ DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN KHÓA: 38         HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY […]