Danh Sách Trưởng, Phó Bộ Môn

Hello world!
24/01/2015
ceo
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BMG ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI TÌM KIẾM CEO TƯƠNG LAI LẦN 6 – NĂM 2015
27/09/2015
Show all

Danh Sách Trưởng, Phó Bộ Môn

 

Mã nhân viên Họ và tên Ngày sinh Chức vụ
000226 Bùi Thị Thanh 8/11/1969 Trưởng bộ môn
000220 Lê Việt Hưng 13/3/1967 Trưởng bộ môn
001527 Lý Thục Hiền 12/10/1983 Phó trưởng bộ môn
000215 Ngô Thị Ánh 26/2/1967 Trưởng bộ môn
000218 Nguyễn Quang Thu 21/12/1957 Trưởng bộ môn
000178 Nguyễn Quốc Thịnh 15/2/1965 Trưởng bộ môn
000358 Nguyễn Thanh Hội 18/6/1953 Phó trưởng bộ môn
000216 Đinh Phượng Vương 26/3/1967 Phó trưởng bộ môn
000196 Phan Thị Thu Hương 18/8/1965 Phó trưởng bộ môn
001614 Trần Đăng Khoa 7/10/1974 Phó trưởng bộ môn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *