tải xuống
Tọa đàm Khởi nghiệp trong sinh viên UEH – Những thách thức và rào cản
17/09/2016
ScreenHunter_919 Sep. 06 06.20
40 năm thành lập UEH- Hình ảnh khoa Quản trị
30/09/2016
Show all

Học bổng toàn phần và bán phần của trường Đại học Hàn Quốc

tải xuống

Thân gửi các bạn sinh viên, học viên Cao học, nghiên cứu sinh Khoa Quản Trị

Khoa Quản trị thông báo về học bổng toàn phần và bán phần của trường Đại học Hàn Quốc.

Ngày 08/10 bên CIEC tổ chức buổi giới thiệu và xét tuyển học bổng từ 8.30 đến 11.30 sáng.

Các suất học bổng dành cho các hệ từ bậc đại học đến tiến sỹ.

Xin đăng ký tham dự đông đủ vì chương trình học bổng toàn phần góp phần giúp các em cơ hội học tập nước ngoài.

Sinh viên đăng ký tham dự theo link:

https://docs.google.com/a/ciec .vn/forms/d/e/1FAIpQLSch1umrEx aI3tqY6jPPE8iYG9- 0Z9GP4ClKXkriP_5AUqFUOw/viewfo rm?c=0&w=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *