Slide1-1
DS GV hướng dẫn KLTN của sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp ĐHCQK38 đợt 2
24/06/2016
tải xuống
Công văn về việc khung thời gian đào tạo năm 2017
27/06/2016
Show all

Kế hoạch góp ý đề cương luận văn ThS dành cho học viên Cao học K24

tải xuống

Khoa Quản trị xin trân trọng thông báo đến toàn thể học viên Cao học K24 của khoa

Kế hoạch góp ý đề cương luận văn ThS dành cho học viên Cao học K24

GÓP Ý Ð_ CUONG KHÓA 24 QTKD (1)_001 GÓP Ý Ð_ CUONG KHÓA 24 QTKD (1)_002

GÓP Ý Ð_ CUONG KHÓA 24 QTKD (1)_003

GÓP Ý Ð_ CUONG KHÓA 24 QTKD (1)_004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *