Quyết định về việc bổ nhiệm lại GS.TS. Nguyễn Đông Phong chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021

Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2016 (9)
Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2016
29/06/2016
DS GV yheo bo mon nam 2016_007
Bảng mô tả công việc thư ký Khoa
06/09/2016
Show all

Quyết định về việc bổ nhiệm lại GS.TS. Nguyễn Đông Phong chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021

quyet-dinh-ve-viec-bo-nhiem-lai-hieu-truong-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-nhiem-ky-2016-2021-ueh-033603-070816

Quyết định về việc bổ nhiệm lại GS.TS. Nguyễn Đông Phong chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *