ScreenHunter_05 Jan. 25 09.18
THÔNG BÁO DÙNG THỬ MIỄN PHÍ, CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ WORLDBANK
28/09/2015
Slide1-1
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN_K38_ĐH Chính Quy_Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp
03/12/2015
Show all

THÔNG BÁO DÙNG THỬ MIỄN PHÍ, CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ OECD

home_event_icon_5

THÔNG BÁO DÙNG THỬ MIỄN PHÍ, CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ OECD

             Thư viện ĐH. Kinh Tế TP.HCM thông qua Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số (IDT Vietnam) xin giới thiệu cùng quý bạn đọc là giảng viên, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên của trường dùng thử miễn phí CSDL điện tử OECD (sách, tạp chí, thống kê… với nhiều chủ đề về kinh tế, thương mại, tài chính, đầu tư, môi trường, phát triển đô thị, nông thôn, giao thông…)

  • Địa chỉ truy cập : http://www.oecd-ilibrary.org/

  • Phạm vi truy cập : Trong khuôn viên trường ( tự động đăng nhập tại các cơ sở A,B,C,D,E,H qua dãy IP trường, không sử dụng username/password).

  •  Thời gian dùng thử :  Từ nay đến hết ngày 31/10/2015

            Trong quá trình dùng thử, nếu có điều chi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *