Thông báo số 8 về việc tổ chức đêm công diễn và trao giải thưởng Hội diễn văn nghệ UEH năm 2016 – kỷ niệm 40 năm thành lập

Slide1-1
DS GV hướng dẫn KLTN của sinh viên chuyên ngành quản trị chất lượng ĐHCQK38 đợt 2
24/06/2016
Slide1-1
DS GV hướng dẫn KLTN của sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp ĐHCQK38 đợt 2
24/06/2016
Show all

Thông báo số 8 về việc tổ chức đêm công diễn và trao giải thưởng Hội diễn văn nghệ UEH năm 2016 – kỷ niệm 40 năm thành lập

IMG_7077

Thông báo số 8 về việc tổ chức đêm công diễn và trao giải thưởng Hội diễn văn nghệ UEH năm 2016 – kỷ niệm 40 năm thành lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *