tải xuống
Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015
27/09/2015
tải xuống
Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
28/09/2015
Show all

Thông báo về việc Tổ chức Hội thao CBVC năm 2015

home_carrental_list_2
Kính gửi: Các đơn vị Công đoàn,
Công đoàn Trường kính gửi đến các đơn vị Công đoàn Thông báo về việc Tổ chức Hội thao CBVC năm 2015 (file gửi đính kèm với Điều lệ Hội thao).
Đề nghị các đơn vị triển khai thông báo này đến các đoàn viên của đơn vị mình để được biết và đăng ký tham gia.
Lưu ý: 
Các đơn vị lập danh sách những đoàn viên đăng ký tham gia các nội dung thi đấu theo mẫu gửi kèm.
Ngoài ra, để phục vụ tốt cho công tác tổ chức vào buổi Lễ tổng kết Hội thao và buổi tiệc liên hoan thân mật, các đơn vị lập danh sách những công đoàn viên tham gia vào buổi trên theo mẫu gửi kèm.
Trân trọng,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *